پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
news
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری آیین تكریم و معارفه در ایستگاه تحقیقات دشت ناز 
news code : 131870  |  event date : Tue Oct 20, 2020 11:43:56  |  item visited : 56
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری دوره های مهارتی بهره برداران توسط همكاران مركز آموزش شهید حسن پور بابلسر 
news code : 131725  |  event date : Sun Oct 18, 2020 8:46:18  |  item visited : 405.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0