پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ریاست مرکز

نام و نام خانوادگي: محمودرضا رمضانپور
تحصيلات : دکتری تخصصی خاکشناسی

پست سازمانی : هیئت علمی 

مرتبه علمی : استادیار

فعالیت تخصصی : میکروبیولوژی و بیولوژیکی خاک، تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک 

تلفن:   33136588 -011

پست الکترونیکی: m.ramezanpour@areeo.ac.ir

رزومه

 

 

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک- خيابان یمن (تابناک)- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی – مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی
 

 

تلفن: 22413926 ، 22401086


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0