پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
اخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه هم اندیشی یاوران تولید مازندران با قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه كربلا 
کد خبر : ۱۳۶۴۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
۹:۱۱:۱۱  | 
تعداد بازدید : ۳۹5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0