اخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد پایش محصولات زراعی در منطقه بهشهر با حضور رییس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مركز  جديد!
کد خبر : ۱۴۲۲۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ 
۱۹:۵۷:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۴۱۸۹۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ 
۱۰:۱۹:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۲۱
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد ارایه گزارش عملكرد مركز تحقیقات آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران توسط ریاست مركز دكتر رمضانپور  جديد!
کد خبر : ۱۴۲۱۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 
۱۴:۵۴:۱۵  | 
تعداد بازدید : ۱۴
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسات ارایه گزارش عملكرد واحد كنترل و گواهی بذر و اداره برنامه، بودجه و آمار 
کد خبر : ۱۴۱۷۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ 
۰:۲۸:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۲۴
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه ارایه گزارش عملكرد سالانه معاونین مركز  جديد!
کد خبر : ۱۴۱۹۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 
۱۱:۵۵:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۲۲
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه ارایه گزارش عملكرد همكاران اداره آموزشهای رسمی حرف كشاورزی 
کد خبر : ۱۴۱۶۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
۱۴:۳۷:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۳۲
صفحه1از3123.بعدي.برو6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0