اخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه شورای هماهنگی طرح یاوران تولید  جديد!
کد خبر : ۱۳۹۵۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
۱۴:۵۲:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۱
روابط عمومی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد پیام تبریك رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران به مناسبت هفته منابع طبیعی  جديد!
کد خبر : ۱۳۹۳۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 
۹:۳۴:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۹
کد خبر : ۱۳۹۵۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
۱۴:۲۶:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۲۵
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد پیام تبریك دكتر ساداتی رییس بخش جنگل و مرتع به مناسبت هفته منابع طبیعی  جديد!
کد خبر : ۱۳۹۳۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ 
۰:۴۱:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۱۲
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد گزارش تصویری از اقدامات مركز آموزش سلمانشهر در هفته منابع طبیعی  جديد!
کد خبر : ۱۳۹۵۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
۱۲:۱۷:۴  | 
تعداد بازدید : ۳
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد پیام تبریك كاركنان به مناسبت ابقاء ریاست مركز  جديد!
کد خبر : ۱۳۹۳۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 
۲۳:۲:۴۱  | 
تعداد بازدید : ۱۹
صفحه1از212.بعدي.برو6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0