پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
اخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد ریاست مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران در پیامی هفته بسیج را تبریك گفت  جديد!
کد خبر : ۱۳۳۳۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 
۱۳:۴۱:۲  | 
تعداد بازدید : ۱۹
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد بازدید كمیته باغبانی طرح یاوران تولید از منطقه هزار جریب بهشهر 
کد خبر : ۱۳۲۹۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 
۸:۴۸:۳۶  | 
تعداد بازدید : ۴۷
کد خبر : ۱۳۳۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ 
۱۱:۱۷:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۲۰
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد حضور یاوران تولید مازندران در مناطق كمتر توسعه یافته و محروم هزارجریب شهرستان بهشهر 
کد خبر : ۱۳۲۶۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ 
۱۳:۴۲:۲  | 
تعداد بازدید : ۵۴
کد خبر : ۱۳۳۱۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 
۹:۶:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۴۸5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0